20 februari: Rebel Cities conferentie in Paradiso

Rebel Cities Conferentie [English below]
Paradiso, Amsterdam
Dinsdag 20 Februari, 2018, 19.30 u.
Entree € 7,50

Roofkapitalisme maakt onze steden kapot. Het geld regeert en de politiek kijkt toe. Over de hele wereld staan mensen op om de stad terug te veroveren en een heuse collectieve ruimte te creëren. Hoe ziet de stad eruit als we de oude politiek en de macht van het kapitaal achter ons laten en ons hart laten spreken?

It is a right to change ourselves by changing the city more after our heart’s desire.” Citaat uit boek Rebel Cities, David Harvey

We verzamelen rond de rebelse maquette van het westelijk havengebied, waarmee we de ontwerpprincipes van de stad tastbaar maken. De grote zaal van Paradiso vormt het decor voor een openbaar stadsonderhoud waarin we hardop dromen over de stad als Gesamtkunstwerk, waarvoor iedere bezoeker bouwstenen kan aandragen.

We putten inspiratie uit rebelse steden als Barcelona, Napels en Belgrado, zodat we ter plekke komen tot een statuut voor de republiek Amsterdam, een eigenzinnige, gastvrije, inspirerende, en open stad voor en van ons allemaal.

Ruimte voor een stad naar ons hart!

Meer info: www.rebelcity.eu

——————————————————————————–

Rebel Cities Conference
Paradiso, Amsterdam
Tuesday February 20, 2018, 7.30 PM
Entry € 7,50

It is a right to change ourselves by changing the city more after our heart’s desire.” David Harvey

Predatory capitalism wrecks our cities. Money rules while politicians sit and watch. Around the world people stand up to reclaim the city and create a genuine collective space. What kind of city can we have if we leave old school politics and blind market forces behind? What if our hearts speak up?

At the Rebel Cities event we get together around the rebellious scale model of the new town in the western port area of Amsterdam. This maqueta showcases the design principles that will guide urban imagination. The big hall of Paradiso will be turned into a public workshop where everybody can contribute to the city as a Gesamtkunstwerk, a collective art work.

We find inspiration in rebellious sister cities such as Barcelona, Napoli and Beograd. During the event we formulate the Statute of the Republic of Amsterdam: a city that is fair, open, generous and uplifting for all.

Let’s make room for a city to our heart’s content.

More information: www.rebelcity.eu