MANIFEST

logo-breed6 mei 2017

Amsterdam is in gevaar. De stad van sjiek & sjofel verdwijnt in rap tempo en dreigt voor de “happy few” te worden, waar voor sjofel geen plaats meer is. De vrijzinnige, kleurrijke, tegendraadse stad wordt een stad van geld, commercie en conformisme. Delen van de stad worden opgekocht door de nieuwe rijken, met dure appartementen, exclusieve winkels en afgesloten buitenruimtes. Andere delen worden overgenomen door de toeristenindustrie, festivals en evenementen. Er ontstaat een monocultuur van consumerende toeristen en succesvolle nieuwe stedelingen die iedereen die anders is de stad uit drukt.

Daarom: red Amsterdam en maak de stad:

Eerlijk & Sociaal

 • Betaalbare huurwoningen voor iedereen: meer nieuwbouw; stop de verkoop van sociale huurwoningen; woningen mogen geen speculatieobjecten voor beleggers zijn
 • Rechten voor tijdelijke huurders en mensen in precaire woonvormen
 • Geen verdringing van lage en middeninkomens
 • Kraken is legitiem om leegstand te bestrijden
 • Goede zorg voor wie op straat leeft
 • Breng buurthuizen en wijkcentra weer terug
 • Eerlijke arbeidsvoorwaarden (meer vaste contracten en betere betaling)
 • Menswaardige behandeling van uitkeringsgerechtigden
 • Directe democratie en transparant bestuur, maar geen digitalisering ten koste van burgers

Groen & Leefbaar

 • Stap over op alternatieve en duurzame energie (sluit Hemwegcentrale; maak Amsterdam fossielvrij)
 • Meer ruimte voor fiets en voetganger (geen vervuilend auto- en vrachtverkeer)
 • Laagdrempelig en fijnmazig openbaar vervoer (geen verschraling door de N/Z-lijn)
 • Respecteer de bewoners (minder massatoerisme en geen enkel nieuw hotel erbij)
 • Maak van AirBnB-locaties weer normale woningen
 • Houd publieke ruimtes vrij van commercie (geen “branding” van straten en buurten)
 • Zorg voor veilige en schone straten en pleinen, parken en grachten

Gastvrij & Divers

 • Gastvrijheid, veiligheid en gelijke rechten voor vluchtelingen (24-uurs opvang voor Wij Zijn Hier)
 • Solidariteit tussen minderheden en meerderheden
 • Seksuele- en genderdiversiteit openlijk kunnen beleven en vieren
 • Meer ruimte en invloed voor kunst en (sub)cultuur (geen sluiting van culturele locaties)
 • Maak universiteiten weer kritisch en onafhankelijk
 • Bescherm bestaande, en creëer nieuwe vrijplaatsen
 • Stimuleer de maak-industrie en de ambachtelijke bedrijvigheid
 • Steun en ontlast kleine zelfstandige ondernemers voor variatie in winkelstraten

Doe mee: maak van Amsterdam een FAIRCITY!

 

Download het Manifest in pdf-formaat