Acties bij Europese top tegen de uitverkoop van de stad

Fair City probeert de aandacht te verschuiven naar de zorgen van Amsterdammers. © Fair City De actiegroep Fair City organiseert rond de Europese top op het Amsterdamse Marine Etablissement in Amsterdam een reeks van lezingen, films, manifestaties en demonstraties.

 

Fair City, met ruim tweehonderd aangesloten organisaties en personen, probeert hiermee de aandacht te verschuiven van politici naar de zorgen van Amsterdammers.

Het gaat om een cluster van happenings die uitmonden in een fietsdemonstratie in de stad op 28 mei en een conferentie in Paradiso een dag later.

Bij elkaar brengen
Fair City, waarbij onder meer de Amsterdamse huurdersorganisaties, de Fietsersbond, krakersgroepen en broedplaatsvehikel Urban Resort zich hebben aangesloten, wil na de Europese top verdergaan als strijdbare organisatie die opkomt voor de belangen van stadsbewoners. Fair City maakte vrijdag het actieprogramma voor de maand mei bekend.

Het is niet de bedoeling om als een anti-beweging over te komen

Jaap Draaisma

“Het is niet de bedoeling om als een anti-beweging over te komen,” zeggen Jaap Draaisma van Urban Resort en Myriam Corzilius van de Nederlandse Fietsersbond. Draaisma: “We proberen met allerlei activiteiten – we debatteren, maken stadswandelingen en skypen ook met andere Europese steden – stedelingen bij elkaar te brengen en van elkaar te laten leren.”

Afnemende tolerantie
Speerpunt is het verzet tegen wat Draaisma noemt de uitverkoop van de stad, de groei van het toerisme, en vooral het onbetaalbaar worden van Amsterdam als woonstad voor iedereen. Een bijkomend thema is de afnemende tolerantie in de stad tegen homo’s en nieuwkomers. “Nu de vakbonden geen vuist meer kunnen maken en politieke partijen het laten afweten, moeten de stedelingen hun krachten bundelen.”

Tenslotte zijn studenten betrokken, die zich verzetten tegen het rendementsdenken op universiteiten, wat aanleiding was voor het verzet in het Maagdenhuis een jaar geleden.

Occupy
De kracht van de beweging, die een beetje doet denken aan Occupy in 2011, is volgens de organisatoren breder en pragmatischer van aard. De happenings zullen, zo wordt beloofd, ook veel inhoudelijker en duidelijker zijn, met bijvoorbeeld een lezing van Ewald Engelen en een internationale conferentie met wetenschappers van universiteiten en een conferentie over wooncoöperaties. De kracht van Fair City moet volgens hen de massa zijn, de macht van het getal.

Wij trekken economen, onderzoekers, maar ook studenten en vluchtelingen

Verder meent Draaisma dat de diverse aanhang van Fair City kan leiden tot een grote volksbeweging. “Wij trekken economen, onderzoekers, maar ook studenten, vluchtelingen, krakersgroepen en milieu-activisten.”

Zo heeft ook Recht op Stad zich aangesloten, voortkomend uit onder meer krakerscollectieven en genoemd naar een club uit Hamburg (Recht auf Stadt) en Freiburg.