Bestuur

Amsterdam wordt city of fair taxes

RADICALE DOORBRAAK IN DE MAAK
De Raadscommissie Economie van de gemeente Amsterdam is het afgelopen jaar in haar werkzaamheden tot grote hoogte gestegen. Zij is tot radicale voorstellen gekomen. Aanleiding voor de voorstellen vormde de toenemende duidelijkheid over de rol van Amsterdam in het mondiale systeem van belastingontwijkende multinationals. De eerste plannen zijn nu voorgelegd aan de gemeenteraad.
Eerst zijn tien uitgangspunten opgesteld. Het gaat hierbij om evidente zaken als: Particulieren en bedrijven dragen samen de kosten van een prettige, schone, mooie en veilige stad. Activiteiten van particulieren en bedrijven die zich richten op het schaden van anderen worden aan banden gelegd. Amsterdam fasciliteert alleen bedrijven die faire activiteiten ontplooien.
Tot veler verbazing konden alle partijen zich in deze uitgangspunten vinden, behalve zoals te voorzien VVD en CDA.
De belangrijkste maatregelen die in de voorstellen vervat liggen zijn: 1) Bedrijven die zich nieuw willen vestigen of willen uitbreiden zullen duidelijk moeten maken dat zij zich niet bezig houden met belastingontwijking. Dit geldt uiteraard voor vennootschappen zonder personeel, maar ook voor banken, advocatenkantoren, accauntantsfirma’s en belastingadviseurs. Kunnen zij dit niet, dan krijgen zij niet de nodige vergunningen. 2) Er wordt een grote financiĆ«le recherche opgezet. Bedrijven waarvan duidelijk wordt dat belastingontwijking hun core bussiness is, zullen door de politie gesloten worden. 3) Vrijkomende bedrijfsruimte zal gevorderd worden en aangeboden als woonruimte aan allerlei groepen die op wachtlijsten staan. Dit zal de levendigheid van de zuidas zeer ten goede komen.

Johannes Mol
mol.j@hsleiden.nl