PACT van AMSTERDAM

Wat is het pact van Amsterdam en hoe ziet Europa haar nieuwe rol in stedelijk beleid:

http://europeanology.eu/wat-is-het-eu-pact-of-amsterdam/

Lees het en probeer je voor te stellen of je Europeaan bent. Waarschijnlijk ben je dat administratief en bestuurtechnisch wel, maar, voel je het ook zo?  Maakt het uit?

Audrie is de europalogiste en is al om. Hoe het dan precies zit met de vertegenwoordiging is nog onduidelijk. “Europa” werkt ook anders.  In het Euro parlement zitten een soort bloedgroepen bij elkaar: christelijk, sociaal democraten, groenig, socialisten.. Het zijn eigenlijk de commissies  die besluiten nemen. “Burgers” en ‘cities’ krijgen dus nu een aparte status naast ‘lobbies’,  zij adviseren commissies. Hoe dan vervolgens de belangen afweging gaat is nog niet duidelijk…