25-27 oktober: ReTake The City

{english below}

ReTakeThe.City, omdat we zeggenschap over de stad terug moeten eisen!

Helaas maken wij de stad niet maar wordt deze gevormd door belangen van vastgoedspeculanten, projectontwikkelaars en buitenlandse investeringsfondsen. Wonen in Nederland, en vooral in een stad als Amsterdam, wordt steeds meer onbetaalbaar.

Verder zet toerisme de binnenstad onder druk, wordt het huurrecht kapot geflexibiliseerd en is er door de ontruimingen en vercommercialisering steeds minder vrije ruimte voor cultuur. En hoe gaan we vaart zetten achter de broodnodige klimaattransitie en zorgen we ervoor dat die rechtvaardig plaatsvindt?

Het is de hoogste tijd dat we bewegingen opbouwen die tegenmacht kunnen bieden. Met ReTakeThe.City willen we bijdragen aan het organiseren en mobiliseren van antwoorden van onderop voor de crisis op het gebied van wonen en klimaat.

In de workshops en discussies willen we de vragen stellen die nodig zijn om deze antwoorden te formuleren. We willen de structuren van verzet versterken en verduurzamen. Handvaten ontwikkelen, eisen formuleren en plannen smeden.

We beginnen op vrijdag 25 oktober om 19.00 met presentaties uit het ‘militant research’ netwerk van activistische onderzoekers uit verschillende landen. Om 21:00 begint de maandelijkse Ru Paré Open Mic, dit keer met Tijdelijke Toon als host met als thema ‘van wie is de stad?’

Op zaterdag 26 oktober beginnen we met lunch en daarna een plenaire opening. In de middag vinden er parallelle workshops plaats en ‘s avonds eindigen we weer plenair met sprekers en muziek.

Locatie: Ru Paré, Chris Lebeaustraat 4, 1062 DC Amsterdam (Slotervaart)

————————

ENGLISH:

ReTakeThe.City, because we must reclaim control of the city!

Unfortunately, we do not make the city but it is formed by the interests of real estate speculators, project developers and foreign investment funds. Living in the Netherlands, and especially in a city like Amsterdam, is becoming increasingly unaffordable.

Furthermore, tourism is putting pressure on the city center, tenancy law is being destroyed through flexibilization and with the eviction of places like ADM and increasing commercialization there is less and less free space for culture. And how are we going to speed up the much-needed climate transition and ensure that it takes place fairly?

It is time to build and strengthen movements that can offer counter power. With ReTakeThe.City we want to contribute to organizing and mobilizing bottom-up responses for the housing and climate crisis.

In the workshops and discussions we want to ask the questions that are needed to formulate these responses. We want to strengthen the structures of resistance and make them more sustainable. Developing tools, formulating demands and forging plans.

We start on Friday, October 25 at 7 p.m. with presentations from the “militant research” network of activist researchers from different countries. The monthly Ru Paré Open Mic starts at 9 p.m, this time with Tijdelijke Toon as host and ReTakeThe.City as theme.

On Saturday, October 26 we will start with lunch and a plenary opening as kick-off. Parallel workshops take place in the afternoon and in the evening we end in plenary session again with speakers and music.

Location: Ru Paré, Chris Lebeaustraat 4, 1062 DC Amsterdam (Slotervaart)

26 juli: Actie voor Stop op Verkoop Sociale Huurwoningen!

ACTIE!

Vrijdagmiddag 26 juli wordt een manifestatie gehouden op de stoep van de pas een paar dagen geleden verkochte woning: Marathonweg 8-1. Muziek, sprekers, spandoek, protestborden, veel mensen, pers. Actie start om 16.00, sprekers zijn gepland van 17.00 tot 17.30. Einde van deze korte, felle prikactie is tegen 18.00.

67255094_2471151852941294_6875142042641498112_o

Het mag dan zomervakantie zijn, toch gaat de gestage terugloop van het aantal sociale huurwoningen in Amsterdam Oud-Zuid gestaag door. Door uitverkoop (meestal aan de hoogst biedende) en liberalisatie (vaak door de woning verkamerd te huur aan te bieden).

Huurdersvereniging Huurders Belang Zuid en Bewonerscommissie Olympia eisen dat dit nu echt stopt. Daarom word er weer actie gevoerd. Elke woning die verkocht of geliberaliseerd wordt is verloren, komt nooit meer terug in de sociale voorraad. De vastgoedcorporaties lijken ook geen beleid te voeren voor behoud van hun bezit in Oud-Zuid.

De Key zegt openlijk er van af te willen om zich 100% te kunnen richten op nieuwbouw voor starters (met tijdelijke huurcontracten van vijf jaar). Ymere wil nog 150 woningen verkopen van het Olympia Complex. Onlangs zijn verkocht Marathonweg 9-1 en Theseusstraat 6-1. Ook Alliantie verkoopt: Herculesstraat 70B staat nu te koop voor € 325.000. Rochdale biedt Sportstraat 22-2 te huur aan voor schrik niet € 1500.

Kijken we op de kaart (https://maps.amsterdam.nl/afwc_2019/?LANG=nl), dan is Marathonweg en omgeving een oase van corporatiebezit. Met daar buiten particuliere huur en koopwoningen. Die oase mag níet opgeslokt worden. Dat zou ten koste gaan van de diversiteit. En er is een schreeuwende behoefte: de wachttijd voor een sociale huurwoning is opgelopen tot ver boven de tien jaar.

De Bond Precaire Woonvormen is solidair. Iedereen wordt opgeroepen om te komen. Maak er gebruik van nu er actie is! Maak er een massale happening van!