Amsterdam voor Bajesdorp – 6 juli – 13.30u – Stopera

Zet 6 juli in je agenda. Dit is het laatste inspreekmoment dat er voor Amsterdammers is om invloed uit te oefenen op de bestemming van het Bijlmerbajesgebied, en daarmee Bajesdorp!

Stadsdeel Oost heeft onlangs aan de Centrale Stad laten weten Bajesdorp te willen behouden vanwege haar maatschappelijke en culturele waarde. Het Stadsdeel adviseert de Centrale Stad om het stukje grond waar Bajesdorp op staat direct van het Rijk te kopen, waarna ze het aan Vereniging Bajesdorp kan doorverkopen, samen ontwikkelen of uitgeven in erfpacht. We zijn heel blij met de steun van Stadsdeel Oost, en hopen op evenveel steun van de Centrale Stad.
Grond kopen gaat echter tegen het hedendaagse beleid in: de gemeente is (net als het rijk) voornamelijk bezig met afstoten van bezit. Geen reden om het mooie Bajesdorp aan de grillen van een marktpartij over te laten vinden wij, als één van de laatste vrije ruimten, en één van de eerste creatieve wooncoöperaties van deze tijd roepen we de stad op om zich hard te maken voor Bajesdorp.

Wij spreken op 6 juli in bij de Raadsvergadering Ruimtelijke Ordening in de Stopera, en vragen de stad zich maximaal in te spannen voor Bajesdorp door met het Rijk aan de onderhandelingstafel plaats te nemen en Bajesdorp te kopen. Gezien de verdubbeling van de grondwaarde op het hele gebied door de verandering van bestemming (van gevangenis naar wonen) mag de stad ook iets terugvragen van het Rijk. Bovendien heeft minister Blok tijdens de conferentie over wooncoöperaties zelf aangegeven in zijn beleid ruimte te maken voor ‘experimenteerzones’, dus kom maar op!

Groetjes uit (het altijd zonnige)  Bajesdorp