9 juni // Rechtszaak voor betaalbare woningen in de stad ipv hotels

== KOMT ALLEN! ==
Actiecomité Longstay?NoWay roept iedereen, die zich inzet voor betaalbare woningen in een Ongedeelde Stad, op voor de belangrijke zitting van de Rechtbank Amsterdam op donderdag 9 juni 2016 om 09.00uur.

Op de zitting wordt het beroep behandeld van bewoners en bewonersorganisaties tegen het besluit van 22 juli 2015 van Gemeente Amsterdam, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor de bouw van o.m. een longstay-appartementenhotel met 55 kamers. De locatie: hoek J.P.Heijestraat-Borgerstraat (Kinkerbuurt).

= WAAROM IS DEZE ZAAK VAN BELANG? =
Een korte samenvatting:
Op de bewuste locatie stonden tot de sloop in 2009 winkels en 39 sociale huurwoningen. In 2011 is het in 2009 vergunde nieuwbouwplan ten behoeve van o.m. 21 levensloopbestendige woningen afgeblazen omdat het plan “financieel niet haalbaar” zou zijn. In 2013 en 2014 heeft de projectontwikkelaar Van Wijnen in nauw overleg met stadsdeel West een nieuw plan opgesteld waarin de bouw van het longstay-appartementenhotel met 55 kamers is opgenomen.

De locatie heeft een woonbestemming en de Gemeente wil de bestemming wijzigen om de bouw van een hotel mogelijk te maken. Dit terwijl Amsterdamse woningzoekenden 12 jaar moeten wachten op een woning.

= BEZWAAR, PETITIE, BUURTVERZET? DE GEMEENTE HEEFT ER LAK AAN! =
In december 2014 is het actiecomité “Longstay?No Way!” opgericht en heeft ruim 700 zienswijzen (soort van bezwaar) tegen het plan ingediend. Ruim 2250 mensen hebben de petitie “Geen hotel maar woningen” ondertekend en tal van maatschappelijke organisaties hebben het buurverzet ondersteund, in hun pleidooi voor betaalbare woningen op deze locatie.
Toch heeft de Gemeente Amsterdam de omgevingsvergunning verleend, die nu door bewoners en bewonersorganisaties bij de Rechtbank wordt bestreden.

= KOM NAAR DE ZITTING =
Ben je het er mee eens dat er op deze plek geen hotelkamers maar betaalbare woningen gebouwd moeten worden. Dan is het van groot belang dat aan de rechters te laten zien. Dat kan alléén door tijdens de zitting massaal aanwezig te zijn.
De maatschappelijke onrust die in Amsterdam is ontstaan door het gebrek aan betaalbare woningen, de overmacht aan toeristen moet ook voor de rechters invoelbaar worden.

=FIETS MET ONS MEE NAAR DE ZITTING =
Wij verzamelen om 8:10 op de locatie van het hotel: hoek J.P.Heijestraat-Borgerstraat om daar om 8:15 stipt naar de rechtbank te vertrekken.
Het adres: Parnassusweg 220 TOR.F.
De zaaknummer: AMS15/5541.
Inloop vanaf 8:45

WEES OP TIJD. NA AANVANG VAN DE ZITTING IS ER GEEN TOEGANG!

= OPROEP/UITNODIGING =
https://drive.google.com/file/d/0B3gG2OVeUbZNSGlrdkt0RFNqUDQ/view?usp=sharing

= BEZOEKERSINFORMATIE RECHTBANK =
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Bezoekinformatie