1 maart: Handen af van de Olympiabuurt!

Bewonerscommissie Olympia en Huurdersvereniging Huurdersbelang Zuid organiseren met steun van HYA (de huurderskoepel van Ymere) een protestactie tegen de doorgaande verkoop van sociale huurwoningen in de Stadionbuurt. Woningcorporatie Ymere heeft de afspraken met de bewonerscommissie geschonden en inmiddels al 60% van de woningen verkocht. In zuid is het percentage sociale huur gezakt tot 18%. Voor de bewoners is de maat nu vol.

De actie is op vrijdag 1 maart 2019 en begint om 16.00 uur.

Het verzamelpunt is Olympiaweg 36, het adres van de bewonerscommissie.

poster2

Komt allen!

Actie!