Over FairCity

ONTSTAAN

FAIRcity is een begin 2016 opgericht open platform en verbindt zoveel mogelijk initiatieven, organisaties en personen die staan voor een open en eerlijk Amsterdam. De uitverkoop van de stad moet stoppen. Wij gaan uit van zoveel mogelijk zelforganisatie en eigen initiatief. 

Directe aanleiding voor haar ontstaan is het op 30 mei tijdens de Euro Top in Amsterdam te presenteren “Pact van Amsterdam’, een Europese nota over stedelijk beleid en regelgeving. De focus ligt daarin op de toename van economische investeringen. FAIRcity wil aan dit eenzijdig beeld van wat een stad moet zijn tegenwicht bieden.

We publiceren kritische artikelen en interviews en het schrijven van een manifest. We gaan er van uit dat iedereen zich op een eigen manier inzet om mensen te mobiliseren. Met als doel in het actieweekend vanuit verschillende hoeken alle geluiden, kritiek en actie te bundelen.

FAIRcity wil een stem geven aan die groepen die zich bezig houden met de andere kant van city-marketing: de realiteit van de stad. Huurdersgroepen, wijk initiatieven, vluchtelingenorganisaties. Dak en thuislozen. Groepen en individuen die zich bezighouden met gentrificatie en de economische tweedeling. Problemen die de consequentie zijn van de op economische groei gerichte stad.

FAIRcity wil een eerlijke stad laten zien waar zaken als diversiteit, milieuvriendelijkheid, betaalbaar wonen, kleinschaligheid, goede sociale voorzieningen, gelijke kansen en een ontspannen sfeer centraal staan.

Een stad waar verschil van achtergrond,  sexuele voorkeur en politieke opvatting inspireert, niet verdeelt. Geen saaie brave stad en vooral geen bange stad!

Een stad die niet gaat over geld verdienen, maar duurzaam samenleven. Het gaat niet alleen om Amsterdam. Er wordt ook gekeken naar ervaringen in andere Europese steden zoals Barcelona en Londen.

FAIRcity wil de positie van de vrijplaatsen en vrije cultuur (subcultuur) verstevigen. Minder regels/vergunningen, meer vrijheid/spontaniteit en onverwachte interventies.

Fair city maakt samen met jou een vuist . De verandering en de actie naar een eerlijke stad moeten we duidelijk maken op straat tussen en met de burgers. Niet door een programma voor professionals die burgerinitiatieven opzetten.

CONTACT

Wij zijn te bereiken per e-mail: info@faircity.amsterdam