Uitnodiging Dag van het Park. Rondje Gaasperplas

Zondag 29 mei 2016 Dag van het Park

Bewonersvereniging Nellestein nodigt uit voor Rondje Gaasperplas van 11.00- 13.00 uur in Gaasperplaspark.
In strijd met het Bestemmingsplan wordt Gaasperplaspark, geheel gelegen in NNN (Natuurnetwerk Nederland) op slinkse wijze steeds verder omgevormd tot een evenemententerrein voor grootschalige evenementenindustrie.
Groengebied Amstelland, Provincie Noord-Holland, Gemeente Amsterdam en Bestuurscommissie Zuidoost stellen in innige samenwerking met evenementenindustrie plannen op voor de aanleg van twee brede asfaltwegen door het hele park. Wegen met fundering, geschikt voor zwaar evenementenvrachtverkeer. In de plannen gepresenteerd als fiets- en voetpad, een onderdeel van realisatie Rondje Gaasperplas.
Realisatie Rondje Gaasperplas verhult de transformatie tot grootschalig evenemententerrein (wegen geschikt voor zware,grote vrachtwagens, kale ruimtes waar hoogwerkers kunnen rijden, gewapend gras, totaal vernietigd bodemleven, verschraling van Flora en Fauna), waarbij karakter en beleving van huidige park definitief vernietigd wordt. Het karakter van een in Engelse landschapsstijl aan gelegd park met heel veel, smalle, kronkelige paden, die de verschillende groene ruimtes met elkaar verbinden. De fijnmazige paden structuur en de verschillende groene ruimtes zijn een belangrijke element van het intieme karakter van het Gaasperplaspark.
Meer info op www.bvnellestein.nl en op http://www.heliam.net/Stichting/natuurbeschermingzo/blog/dag-van-het-park-2.html