zelf coöperatie worden

Wooncoöperaties voor een Faire Stad!

Zelfgeorganiseerd wonen is in Nederland in opkomst. Omdat betaalbare woningen schaars zijn, zijn steeds meer groepen op zoek naar mogelijkheden om zelf in hun behoefte te voorzien. De Wooncoöperatie is daar een voorbeeld van. In de landen om ons heen is de wooncoöperatie een vorm van huisvesting naast sociale woningbouw en koopwoningen. Waarom in Nederland niet?

Kan coöperatief/zelfgeorganiseerd wonen een tegenwicht zijn voor een stad waar woonruimte steeds duurder wordt en steeds meer corporatiewoningen geprivatiseerd worden?

VrijCoop denkt van wel. VrijCoop is een samenwerkingsverband van wooninitiatieven waarin zelforganisatie en solidaire economie vooropstaan. Het is opgezet naar het voorbeeld van het Duitse Mietshäusersyndikat. Daarmee willen de aangesloten initiatieven een tegenwicht tegen de alsmaar verdere commercialisering van de stad zijn.

Hoe maken we dit tegengeluid sterker en zorgen we ervoor dat initiatieven van onderop de ruimte krijgen om dat tegenwicht te laten zien? Een faire stad heeft een beweging van onderop nodig die ervoor zorgt dat er alternatieven komen voor de dolgedraaide huisvestingsmarkt.

 

Dit is een bijdrage van Clemens Mol. Hij organiseert in samenwrking met FAIRcity de conferentie Wooncoöperaties op 18 mei in de Dokzaal – Plantage Dok.

huisjes-amsterdam