Nieuws

Amsterdam voor Bajesdorp – 6 juli – 13.30u – Stopera

Zet 6 juli in je agenda. Dit is het laatste inspreekmoment dat er voor Amsterdammers is om invloed uit te oefenen op de bestemming van het Bijlmerbajesgebied, en daarmee Bajesdorp!

Stadsdeel Oost heeft onlangs aan de Centrale Stad laten weten Bajesdorp te willen behouden vanwege haar maatschappelijke en culturele waarde. Het Stadsdeel adviseert de Centrale Stad om het stukje grond waar Bajesdorp op staat direct van het Rijk te kopen, waarna ze het aan Vereniging Bajesdorp kan doorverkopen, samen ontwikkelen of uitgeven in erfpacht. We zijn heel blij met de steun van Stadsdeel Oost, en hopen op evenveel steun van de Centrale Stad.
Grond kopen gaat echter tegen het hedendaagse beleid in: de gemeente is (net als het rijk) voornamelijk bezig met afstoten van bezit. Geen reden om het mooie Bajesdorp aan de grillen van een marktpartij over te laten vinden wij, als één van de laatste vrije ruimten, en één van de eerste creatieve wooncoöperaties van deze tijd roepen we de stad op om zich hard te maken voor Bajesdorp.

Wij spreken op 6 juli in bij de Raadsvergadering Ruimtelijke Ordening in de Stopera, en vragen de stad zich maximaal in te spannen voor Bajesdorp door met het Rijk aan de onderhandelingstafel plaats te nemen en Bajesdorp te kopen. Gezien de verdubbeling van de grondwaarde op het hele gebied door de verandering van bestemming (van gevangenis naar wonen) mag de stad ook iets terugvragen van het Rijk. Bovendien heeft minister Blok tijdens de conferentie over wooncoöperaties zelf aangegeven in zijn beleid ruimte te maken voor ‘experimenteerzones’, dus kom maar op!

Groetjes uit (het altijd zonnige)  Bajesdorp

Callout: Samba Supported Action Amsterdam Mon 4 July

This is an invitation to an action after the transnational camp of Rhythms of Resistance in Amsterdam.

You have probably heard us playing during demonstrations and actions. Rhythms of Resistance-Amsterdam is part of an international network of action-samba bands. Once every year the RoR bands from all over Europe and beyond come together for a meeting to discuss our politics and share our skills. This year, with RoR Amsterdam we are organising the meeting here. We will have a week of skill sharing and discussing, and want to finish with a massive samba supported action.

This means there will be around 60-70 activist sambistas from different locations ready and willing to support our local struggles. RoR Amsterdam together with other local activist took the initiative to start developing a frame work of action. On Monday 4th of July we will gather at 11:00 at “De Dokwerker”, Jonas Daniël Meijerplein and form a march to an undisclosed location. While making music and dancing through the city we want to draw attention to serious local issues.

The overarching theme is that money and consumption are closing up public space in Amsterdam. Alternative sounds are oppressed by the monoculture of budgeted projects and whoever does not consume is suspicious and unwelcome. But the city is not a theme park. With different groups we want to show that we are still here and we will not allow our space to be taken away. We will march through the city and stop at different symbolic places. Places that show that our priority is not money, but free spaces, democratic universities, social housing and refugee rights! Let’s march, dance and make music together!

RoR Amsterdam