Nieuws

Huisvestingsactivisten protesteren tegen stedelijk beleid EU op 30 mei in Amsterdam.

Huisvestingsactivisten uit heel Europa komen dit weekend samen om te demonstreren tegen de Urban Agenda waarover de huisvestingsministers uit Europa deze maandag in Amsterdam samen komen(1).

Maandagmorgen om 9:15 uur wordt er een demonstratie gehouden terwijl de Europese ministers van ruimtelijke ordening per boot aankomen in het scheepvaartmuseum. Om 09:30 uur is er een persconferentie met sprekers uit verschillende Europese landen die hard geraakt zijn door zowel Europese bezuinigingen als gentrificatie gefinancierd met Europese fondsen. Locatie Oosterdok (on the opposite site of Scheepvaarstmuseum)

Het verdrag van Amsterdam wordt ondertekend tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie om “onnodige wetgeving” weg te nemen en om “werkbaardere financiele instrumenten” te creeeren, zonder enige kritiek op de privatisering overal in Europa. Agenda is om winstgevende steden te maken voor het grootkapitaal”Rita Silva, een Portugese organizer van het Portugese Habita! stelt: “De stedelijke agenda is overvol met buzzwords op duurzaamheid en innovatie, maar de verborgen agenda is om winstgevende steden voor investeerders te creëren. Er is een keuze – het geld kan worden gebruikt om arme gemeenschappen die worden verdrongen uit uit hun steden te huisvesten – maar in plaats daarvan de EU wordt steeds meer een promotor van gentrificatie op veel plaatsen in Europa.

Wij eisen toegang tot betaalbare sociale woningbouw in heel Europa. Huisvesting is een recht, geen privilege! Wij nodigen iedereen uit om met ons mee te gaan.

Lees voor meer informatie

www.housingnotprofit.org or www.bondprecairewoonvormen.nl and read the attached documents.

——————————————————————————-

ENGLISH

Housing campaigners protest against EU urban policies in Amsterdam.

Housing organisers from across Europe are coming together this weekend to protest against the adoption of the EU Urban Agenda by the Housing Ministers of Europe in Amsterdam. On Monday at 09.15 am a visually compelling demonstration will be held as the European ministers for Urban Development arrive by boat to their meeting at the National Maritime Museumo.

A press conference will be held at 09:30 am with speakers from a number of countries severely affected by both EU austerity policie, and by urban regeneration projects conducted using European structural funds. Location Oosterdok (on the opposite site of Scheepvaarstmuseum)

The Pact of Amsterdam is being signed during the Dutch Presidency to streamline urban cooperation, to “remove unnecessary regulation” and “create more workable financial instruments” without attempting1 to confront the privatisation occurring across the EU. “The Urban Agenda is overflowing with buzzwords on sustainability and innovation, but the hidden agenda is to create profitable cities for private capital.

Rita Silva, a Portuguese organiser with Habita! said “The Urban Agenda is overflowing with buzzwords on sustainability and innovation, but the hidden agenda is to create profitable cities for private capital. There is a choice – the money could be used to house poor communities who are being forced out of their cities – but instead the EU is becoming a driver in gentrification in many places in Europe. We demand access to affordable public housing all over Europe. Housing is right not a privilege! We invite everybody to join us.

For More information check:

www.housingnotprofit.org or www.bondprecairewoonvormen.nl

Actie weekend zondag 29 mei -Faircity Manifestatie Paradiso

Zondag 29 mei -Faircity Manifestatie Paradiso  Amsterdam-14.00-18.00-uur 

13006718_655373551282241_1233130379735242375_n

Een feestelijk internationaal debat over de eerlijke stad, als een tegengeluid voorafgaand aan de afsluitende Europese Top over stedelijk beleid. Naast muziek en performances van onder meer Solid Ground Movement (hip hop dans), Hadjar Benmiloud (spoken word) en Massih Hutak (hip hop/spoken word) is er een debat over de strategie hoe een open en eerlijke stad te realiseren.

Aan het debat wordt onder andere deelgenomen door Albert Arias (Podemos beweging / maker van het Toerisme plan voor het nieuwe gemeente bestuur van Barcelona) en hoe ingrijpen in de toerisme industrie

Debat met Jacob Wills over een betaalbare, toegankelijke stad voor lage en middeninkomens

Een informatie markt met stands van o.a. LHBT groepen als Reguliers.neten Secret Garden; huurdersgroepen; Etnisch Profileren; Rolkoffer actiegroep; Vluchtelingen groepen.

Recente berichten

Controle Alt DeleteZondag zijn we aanwezig bij Fair City. Trek je mooiste kleren aan, want je kan op de foto met onze Minister van Veiligheid en Justitie!(http://cont…

Meer lezen