Conferentie Wooncoöperaties 18 mei – 20u Plantage dok

Wooncoöperaties voor een Faire Stad!
Zelfgeorganiseerd wonen is in Nederland in opkomst. Omdat betaalbare woningen schaars zijn, zijn steeds meer groepen op zoek naar mogelijkheden om zelf in hun behoefte te voorzien. De Wooncoöperatie is daar een voorbeeld van. In de landen om ons heen is de wooncoöperatie een vorm van huisvesting naast sociale woningbouw en koopwoningen. Waarom in Nederland niet?
Kan coöperatief/zelfgeorganiseerd wonen een tegenwicht zijn voor een stad waar woonruimte steeds duurder wordt en steeds meer corporatiewoningen geprivatiseerd worden en hoe maken we dit tegengeluid sterker en zorgen we ervoor dat initiatieven van onderop de ruimte krijgen om dat tegenwicht te laten zien? Een faire stad heeft een beweging van onderop nodig die ervoor zorgt dat er alternatieven komen voor de dolgedraaide huisvestingsmarkt.
VrijCoop organiseert in samenwerking met Faircity een conferentie om te kijken wat er nodig is om het zelfgeorganiseerd wonen in Nederland in een stroomversnelling te krijgen. Wat maakt een initiatief succesvol? Hoe kun je de financiering van je project organiseren? Wat hebben we nodig om van de wooncoöperatie een succes van onderop te maken?

(VrijCoop is een samenwerkingsverband van wooninitiatieven waarin zelforganisatie en solidaire economie vooropstaan. Het is opgezet naar het voorbeeld van het Duitse Mietshäusersyndikat. Daarmee willen de aangesloten initiatieven een tegenwicht tegen de alsmaar verdere commercialisering van de stad zijn.)
De conferentie start op 18 mei om 20.00 in de Dokzaal, Plantage Doklaan 8-12

https://www.facebook.com/events/237477096628206/