Projectontwikkelaars vrij spel in Oud West

De Kinkerbuurt wordt onbetaalbaar. Oud West is Goud West geworden. Woningen, voorzieningen en winkels worden steeds duurder; nu nog net voor de middenklasse; zeer binnenkort alleen voor de rijken. Engels de voertaal.

Het stadsdeel en de gemeente hebben dit de afgelopen jaren actief nagestreefd en doen dat nog; verlenen projectontwikkelaars alle medewerking. Op een groot aantal plekken in de buurt verzetten buurtbewoners zich.

Gat van de Kinkerbuurt

In een Open Brief in Het Parool van 23 februari jl. schreven buurtgroepen: “Vul het Gat van de Kinkerbuurt nu met woningen”. Bijna 10 jaar ligt dat Gat aan de Jan Pieter Heijestraat er nu; als aanklacht tegen de pogingen van projectontwikkelaar, met steun van het stadsdeel, om hier een long stay hotel te vestigen. Ga hier nu eindelijk eens de beloofde woningen voor ouderen bouwen, is de eis van de buurtgroepen.

 

Ten Kate-school in Oud West
Ten Kate-school in Oud West

Ten Kate School

Najaar 2017 was de Ten Kate-school mede aanleiding voor een demonstratie van Fair City en buurtgroepen in de Kinkerbuurt tegen gentrificatie. Met deze voormalige school en voormalig atelierpand aan de Ten Katemarkt is de laatste jaren enorm gespeculeerd. Stadsdeel verkoopt het in 2007 voor bijna 4 ton aan Stadgenoot; die verkoopt het februari 2017 door voor 2,8 miljoen aan Bakker Holding die het 4 december 2017 verkoopt voor 4,3 miljoen aan SOM.

SOM heeft de binnentuin nu tot particulier parkeerterrein omgezet; zij wil de bedrijfsbestemming op de begane grond in wonen omzetten en wil nog extra woningen op het schoolplein bouwen. Het adagium van de projectontwikkelaar: zoveel mogelijk woningen voor zo hoog mogelijke prijs. Omwonenden, groen, licht en lucht in de buurt; het zal ze een zorg zijn. En het stadsdeel, zowel de ambtenaren als de bestuurders leggen ze geen strobreed in de weg, werken actief mee. Buurtbewoners moeten zowel tegen de projectontwikkelaar als tegen het stadsdeel protesteren en procederen.

Groen = parkeren

Van partijen als GroenLinks en D66 zou je het niet verwachten, maar zij hebben geen probleem met groenbestemmingen in Oud West die parkeren toestaan. Eind 2017, bij de herziening van het bestemmingsplan, hadden deze partijen niet het lef om hier een eind aan te maken. Blijkbaar waren die partijen te bang om tegen een projectontwikkelaar in te gaan.

Bioscoop Bellamystraat

In de Bellamystraat staat de voormalige bioscoop Olympia, een van de eerste van de Amsterdam. De afgelopen decennnia o.a. gebruikt als moskee en dansschool. Ook hier weer: gekocht door een project ontwikkelaar, die door medewerking van het stadsdeel dit pand mag omzetten in wonen en zijn zakken kan vullen. Heeft een stad geen andere functies dan wonen? Waarom iemand helpen om miljoenen te verdienen?

Gat aan de Wenslauerstraat

Nu een gat, ooit een prachtig bedrijfsgebouw, 1913, en onderdeel van een cultuurhistorische wandeling. Vergunning voor 5 verdiepingen in 2012 afgewezen, vergunning voor 5 verdiepingen (waarvan een onder de grond) in 2016 door stadsdeel verleend, ondanks ingediende zienswijzen uit de buurt. Sloop werd versneld en zonder vergunningen ingezet. De buurt procedeerde.

De rechtbank van Amsterdam vernietigde de vergunning voor het laatste bouwplan. Geen zon bij de achterliggende panden was de hoofdreden. De gemeente trad op als mediator tussen buurt en ontwikkelaar in een conflict dat zij zelf had geschapen, in een poging de vernietigde vergunning aan te passen. Alle partijen gingen in hoger beroep en wachten nu op de uitslag van de Raad van State. Het terrein ligt er bloot bij. Gebouwd zal er worden, maar of dit binnen het bestemmingsplan zal zijn, blijft opnieuw de vraag.

Stadsdeelbestuur: voor projectontwikkelaars, tegen huidige bewoners

Het Stadsdeelbestuur van Oud West, bestaande uit D66, GroenLinks en PvdA werkte de afgelopen jaren actief mee met de projectontwikkelaars en werkten bewoners tegen (die zouden een “Not in my backyard” – nimby houding hebben, aldus een van de wethouders). Zelfs de stedelijke Ombudsman was vorig jaar woedend op het Dagelijks Bestuur van West over hoe die bewonersgroepen met een kluitje het riet in stuurde.

De politieke partijen doen nu ineens alsof ze er voor de bevolking zijn, want het is weer verkiezingstijd. Maar gaan ze daarna weer gewoon verder met het verkopen van de stad en het “helpen’ van projectontwikkelaars?

Fair City – februari 2018

De stad van Chique en Sjofel

Namens Faircity door B. Stuart ingesproken bij de hoorcommissie over “beleggers & Amsterdam” op 16 januari 2018:

De stad van Chique en Sjofel

Faircity is een stadsbreed en steeds groeiend platform van meer dan 100 initiatieven.
Een netwerk betrokken burgers die iets met elkaar willen:
Wij willen een OPEN en EERLIJKE stad.

Kan de stad een vrije markt zijn? De ervaring leert nu dat er monocultuur ontstaat die velen uitsluit.
Is de stad een merk voor citymarketing? Toenemend toerisme maakt de stad een parodie van
zichzelf. Stop de uitverkoop en stop de concurrentiestrijd met andere wereldsteden. Laten we
opnieuw inzetten op een sociale en zorgzame stad voor haar bewoners en ook bezoekers.
DUS… Terug van economie naar politiek!
We moeten ophouden met bouwen te zien als een marktactiviteit maar terug naar bouwen
als politieke verantwoordelijkheid. Werk dus niet met stedebouwkundige eindbeelden, maar
met sociale MENSBEELDEN!

Wordt ambitieus in het sociale!

We moeten af van het in grote volumes invullen van plannen door grote consortia en grote
institutionele beleggers. Ga terug naar een menselijke maat. In de gewenste toekomstige
stadsuibreidingen op gemeentegrond kun je deze primair gunnen aan particuliere en
kleinschalige bouw-initiatieven.

Concreet:
• Schaf de zelfbouwkavels niet af maar vergroot dat volume in meer en
veelzijdige programma’s, bij zoals in Almere met betaalbare variant voor
mensen met een kleine beurs.
• Herstel coöperatieve vormen van woningbouw. Waarom niet?
• Stel grenzen aan de maat van vastgoed portefeuilles van beleggers.
• Houd sociaal wat je hebt. Stop de verkoop van gemeentelijk vastgoed en Stop
de verkoop van sociale huurwoningen
Wees TEGEN speculatie! Zo begon het in 1901. De woningwet maakte wonen een
RECHT en gaf de opdracht aan de politiek dat te faciliteren. Huizen zijn om in te
wonen, niet bedoeld als commodity t.b.v. winst maximalisatie.
Faircity pleit voor een nieuw elan. Wij hebben expertise en willen meewerken aan
een deltaplan voor die zorgzame stad. Gun de op winst beluste ontwikkelaars en
beleggers niet de ruimte. Het is ook onze stad.

Mensen maken de stad, niet de stenen!!