Cursus Protesteren! zaterdag 11u Nieuwmarkt

Heb je ook je buik vol van de neoliberale stad?

Zit je vaak op de bank met de vraag: Wat kan ik doen?

Op zaterdag 21 mei om 11 uur hebben we een praktisch voorstel.

Je bent uitgenodigd om deel te nemen aan een masterclass ‘urban protest’

Wat gaan we doen?

We gaan leren hoe het werkt, een thema verzinnen- wat is je zorg of wat mis je in je leven? Vaak werkt het goed als er een direct maatschappelijk belang gekoppeld wordt aan jouw issue/ probleem of uitdaging.

Het formuleren van principes/ en dan de daaruitvolgende consequenties

Wat ga je benoemen/ vragen of eisen?
Hoe doe je dat? wordt het een slogan? of collumn?

Hoe frame je zo dat het voor anderen aantrekkelijk wordt om mee te denken/ of zelfs mee te doen en je aansluiten bij de actie?

Het is belangrijk dat we elkaar vinden, maar vooral ook leuk!!

….dus kom, ook als je niets te verliezen hebt….

wie? Bart en Klaar en het Faircity team
waar? Nieuwmarkt
wanneer en hoe laat? zaterdag 21 mei om 11 uur
wat breng ik mee? oude kleren/ papier en pen om dingen uit te werken
Goede burgerzin om hardop te denken.
We gaan ook spandoeken maken/ slogans calligraferen/ dus werkkleren zijn nodig. wj zorgen voor materiaal/ verf kwasten en muntthee!!
Voor info en achtergrond van cursus door bart en klaar
of bel: 06 36188407

Conferentie Wooncoöperaties 18 mei – 20u Plantage dok

Wooncoöperaties voor een Faire Stad!
Zelfgeorganiseerd wonen is in Nederland in opkomst. Omdat betaalbare woningen schaars zijn, zijn steeds meer groepen op zoek naar mogelijkheden om zelf in hun behoefte te voorzien. De Wooncoöperatie is daar een voorbeeld van. In de landen om ons heen is de wooncoöperatie een vorm van huisvesting naast sociale woningbouw en koopwoningen. Waarom in Nederland niet?
Kan coöperatief/zelfgeorganiseerd wonen een tegenwicht zijn voor een stad waar woonruimte steeds duurder wordt en steeds meer corporatiewoningen geprivatiseerd worden en hoe maken we dit tegengeluid sterker en zorgen we ervoor dat initiatieven van onderop de ruimte krijgen om dat tegenwicht te laten zien? Een faire stad heeft een beweging van onderop nodig die ervoor zorgt dat er alternatieven komen voor de dolgedraaide huisvestingsmarkt.
VrijCoop organiseert in samenwerking met Faircity een conferentie om te kijken wat er nodig is om het zelfgeorganiseerd wonen in Nederland in een stroomversnelling te krijgen. Wat maakt een initiatief succesvol? Hoe kun je de financiering van je project organiseren? Wat hebben we nodig om van de wooncoöperatie een succes van onderop te maken?

(VrijCoop is een samenwerkingsverband van wooninitiatieven waarin zelforganisatie en solidaire economie vooropstaan. Het is opgezet naar het voorbeeld van het Duitse Mietshäusersyndikat. Daarmee willen de aangesloten initiatieven een tegenwicht tegen de alsmaar verdere commercialisering van de stad zijn.)
De conferentie start op 18 mei om 20.00 in de Dokzaal, Plantage Doklaan 8-12

https://www.facebook.com/events/237477096628206/