stop de uitverkoop – inspreken bij de comissie wonen // 15 juni om 9u

ATTENTIE- ATTENTIE- ATTENTIE- Oproep Faircity

Faircity roept op om op 15 juni aanwezig te zijn EN  in te spreken bij Amsterdamse politiek TEGEN de uitverkoop van onze sociale voorraad Huurwoningen.

wat? inspreken in vergadering van de Commissie Wonen van gemeente Amsterdam
Wanneer? woensdag 15 juni om 9.00 uur.
waar? Stadhuis/ stopera in De Rooszaal.
Samen met andere huurders gaan we pleiten voor een stop op de uitverkoop en de liberalisatie van sociale huurwoningen in Amsterdam

1. Ondanks de bouwambities van Amsterdam gaat uitverkoop gewoon door.
Dit akkoord betekend uiteindelijk minder sociale huurwoningen en verdere
uitverkoop van de betaalbare woningvoorraad.
2. 33 % van de voorraad zal worden verhuurd middels tijdelijke
contracten. Iedereen heeft recht op een normaal huurcontract ongeacht
leeftijd of inkomen. Flexibiliseren van huurcontracten kan nooit een
oplossing zijn voor de schaarste.
3. Tot slot staat er niets in het akkoord dat een echte verbetering
betekend voor de almaar stijgende huren en nijpende situaties waar
zoveel huurders mee kampen.

Waarom is het belangrijk dat u inspreekt?
In een stad als Amsterdam staat het thema wonen hoog op de politieke
agenda. Uw mening hierover is cruciaal. Als uw onvrede niet wordt
gehoord door de bestuurders van deze stad gaat u stilzwijgend akkoord
met de uitverkoop van de stad.

Wat moet ik zeggen?
Dat mag u natuurlijk helemaal zelf bepalen. Er zullen meerdere
huurdersorganisaties hun kritiek op het beleid geven, maar ook
voorbeelden uit de praktijk zijn onmisbaar. Om het tij te keren moeten
zoveel mogelijk mensen aan de bestuurders van deze stad laten weten dat
de maat vol is! U kunt spreken op persoonlijke titel, een groep bewoners
of een belangenorganisatie die u vertegenwoordigd.

Hoe werk het?
Het is heel belangrijk dat u zichzelf als burger 24 uur van te voren aanmeld, via:
www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/contact/contactformulieren/aanmelden_om_in_te/

Als we met genoeg mensen komen, maakt dat duidelijk dat het niet zomaar een onderwerp is wat als
hamerstuk kan worden behandeld en het effect zou kunnen zijn: https://nl.wikipedia.org/wiki/Filibusteren

groet
Team Faircity!
WIJ WILLEN DE STAD.

9 juni // Rechtszaak voor betaalbare woningen in de stad ipv hotels

== KOMT ALLEN! ==
Actiecomité Longstay?NoWay roept iedereen, die zich inzet voor betaalbare woningen in een Ongedeelde Stad, op voor de belangrijke zitting van de Rechtbank Amsterdam op donderdag 9 juni 2016 om 09.00uur.

Op de zitting wordt het beroep behandeld van bewoners en bewonersorganisaties tegen het besluit van 22 juli 2015 van Gemeente Amsterdam, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor de bouw van o.m. een longstay-appartementenhotel met 55 kamers. De locatie: hoek J.P.Heijestraat-Borgerstraat (Kinkerbuurt).

= WAAROM IS DEZE ZAAK VAN BELANG? =
Een korte samenvatting:
Op de bewuste locatie stonden tot de sloop in 2009 winkels en 39 sociale huurwoningen. In 2011 is het in 2009 vergunde nieuwbouwplan ten behoeve van o.m. 21 levensloopbestendige woningen afgeblazen omdat het plan “financieel niet haalbaar” zou zijn. In 2013 en 2014 heeft de projectontwikkelaar Van Wijnen in nauw overleg met stadsdeel West een nieuw plan opgesteld waarin de bouw van het longstay-appartementenhotel met 55 kamers is opgenomen.

De locatie heeft een woonbestemming en de Gemeente wil de bestemming wijzigen om de bouw van een hotel mogelijk te maken. Dit terwijl Amsterdamse woningzoekenden 12 jaar moeten wachten op een woning.

= BEZWAAR, PETITIE, BUURTVERZET? DE GEMEENTE HEEFT ER LAK AAN! =
In december 2014 is het actiecomité “Longstay?No Way!” opgericht en heeft ruim 700 zienswijzen (soort van bezwaar) tegen het plan ingediend. Ruim 2250 mensen hebben de petitie “Geen hotel maar woningen” ondertekend en tal van maatschappelijke organisaties hebben het buurverzet ondersteund, in hun pleidooi voor betaalbare woningen op deze locatie.
Toch heeft de Gemeente Amsterdam de omgevingsvergunning verleend, die nu door bewoners en bewonersorganisaties bij de Rechtbank wordt bestreden.

= KOM NAAR DE ZITTING =
Ben je het er mee eens dat er op deze plek geen hotelkamers maar betaalbare woningen gebouwd moeten worden. Dan is het van groot belang dat aan de rechters te laten zien. Dat kan alléén door tijdens de zitting massaal aanwezig te zijn.
De maatschappelijke onrust die in Amsterdam is ontstaan door het gebrek aan betaalbare woningen, de overmacht aan toeristen moet ook voor de rechters invoelbaar worden.

=FIETS MET ONS MEE NAAR DE ZITTING =
Wij verzamelen om 8:10 op de locatie van het hotel: hoek J.P.Heijestraat-Borgerstraat om daar om 8:15 stipt naar de rechtbank te vertrekken.
Het adres: Parnassusweg 220 TOR.F.
De zaaknummer: AMS15/5541.
Inloop vanaf 8:45

WEES OP TIJD. NA AANVANG VAN DE ZITTING IS ER GEEN TOEGANG!

= OPROEP/UITNODIGING =
https://drive.google.com/file/d/0B3gG2OVeUbZNSGlrdkt0RFNqUDQ/view?usp=sharing

= BEZOEKERSINFORMATIE RECHTBANK =
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Bezoekinformatie