7 april: Buurt- en Tuinfeest in de Dieselstraat

Zaterdag 7 april van 12.00 tot 22.00 uur: Buurt- en Tuinfeest in de Dieselstraat

(English below!)

Beste buurtgenoten,
Wij nodigen jullie van harte uit om samen een buurt- en tuinfeest te houden op zaterdag 7
april. Met koffie en tuinieren, en een praatje om elkaar beter te leren kennen en samen te
werken aan een leefbare buurt voor iedereen.
Wij Zijn Hier is een collectief van mensen die gevlucht zijn uit oorlogsgebieden zoals Soedan
en Somalië. De IND wil dat we daarheen terugkeren, maar in ons thuisland is niemand zijn
leven zeker. We kunnen daarom niet terug. Maar in Nederland mogen we ook niet leven.
We staan op straat, zonder recht op werk of onderwijs. Dat geeft veel stress, we weten vaak
niet eens waar we naar het toilet kunnen. Ons gevoel van vrijheid en menselijke
waardigheid wordt ons ontnomen. Daarom betrekken we leegstaande panden die om te
overleven en een oplossing te eisen..
Het is een drukte van belang geworden sinds wij vanuit de Christus Koningkerk aan de James
Wattstraat naar de Dieselstraat verhuizen. Want binnenkort moeten we die kerk verlaten en
staan we weer op straat, zoals we in de afgelopen jaren al 33 keer hebben meegemaakt. We
hopen heel erg dat we eindelijk een kans krijgen om een beetje normaal leven te kunnen
leiden. En dat willen we heel graag samen met alle bewoners doen om hier een fijne, veilige
en mooie buurt te houden en te maken. Natuurlijk zoeken we ook goed overleg met Ymere,
Camelot en B&W. Met de steun van onze vele supporters hebben we geleerd om zover
mogelijk ons zelf te redden.
Het feest begint om 12 uur: met eten en drinken, tuinen schoonmaken en beplanten, muziek
maken, schilderen, potje straatvoetbal, enz.
Om 5 uur is de officiële opening van het nieuw activiteitencentrum op nummer 6, door een
bekende Amsterdammer.
Facebook: Wij Zijn Hier
Website wijzijnhier.org

———————–
Saturday 7th of April 12 till 10 p.m.: Neighborhood and Garden Party in the Dieselstraat
Dear neigbors,

We invite you wholeheartedly to have a gardening party in our neighborhood on Saturday
the 7th of April. With coffee en gardening and getting to know eachother better and work
together to create a nice place for everybody here.
We Are Here is a collective of refugees from warzones such as Sudan and Somalia. The IND
wants us to return there, but nobody is safe in our home countries. That is why we can’t go
back. But we are not allowed to live in the Netherlands either. We live on the street,
without the right to work or education. This causes a lot of stress, sometimes we don’t even
know where to find a toilet. Our freedom and dignity are taken away from us. That is why we
move into empty building to survive and demand a solution.
Since we are moving from the Chris King church in the James Wattstraat a lot is happening.
We have to leave the church soon, like we had to move already 33 times in the last years.
We sincerely hope that now we finally get a chance to get a bit of normal life here. And we
love to do this together with all the people who live here, to make a nice, safe and beautiful
place for all. Of course we also try to have good dialogue with Ymere, camlot and the city
government. With the support of our many volunteers we have learned how to help
ourselves.
The party starts at noon with food and drinks, cleaning and planting the gardens, some
music, painting, football on the street, etc.
At 5 p.m. is the official opening of the new activity center at #6, by a famous
Amstyerdammer.
Facebook: Wij Zijn Hier
Website: wijzijnhier.org